Tasub teada

KUIDAS SAATA TRÜKIFAILI

Loe hoolikalt, nii teostame su tööd kiirelt ja valutult.

 • Palume mitte saata  trükifaili valmistamiseks MS Office’i tarkvara, neid faile me ei saa trükkida.
 • Failinimed salvestada ilma täpitähtedeta
 • Overprint ehk ületrükk pole soovituslik.

Veel paar olulist fakti:

 • Vaja bleedi 3mm lisada.
 • Eelistatud trükifail on PDF/X-4 standardile vastavalt salvestatud vektorgraafikas komposiit-pdf.
 • Soovitav resolutsioon 1:1 100dpi (superlai formaat), 150-300dpi (laiformaat), 600-1000dpi (fotokvaliteeti nõudvad ja väikseformaadilised failid).
 • CMYK (ICC profiil Coated FOGRA39)
 • Saata PMS (Pantone Matching System) kood, siis saate just enda valitud tooni.

Võite kasutada üle 5 m suuruste failide puhul proportsionaalset vähendust suhtes 1:2 (2x vähendatud) või 1:10 (10x vähendatud). 

SOOVITUD VÄRVI TAGAMINE

Meie eesmärk on eos likvideerida võimalikud ebakõlad, eriti kui tegu on teie kujundusega ning teostate sama kujunduse kordus trükki. 

Pange palun kaasa Pantone värvikood, ning kujundusfailis jälgige, et värvid oleksid CMYK toonid.

PRETENSIOONID

Palun saatke tekkinud pretensioonid meie myyk@pixmill aadressile. Vastame 7 päeva jooksul aga püüame esimesel võimalusel.

LIPPUDE HOOLDUS

Lippe võite pesta ja kuivatada.

privaatsuspoliitika

PIXMILL ESTONIA OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

E-poe eest vastutab PIXMILL ESTONIA OÜ (reg.nr.11814042), Piirimäe 3, Tänassilma, 76406 Harju maakond, Estonia

KOGUTAVAD NING TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

 1. Kliendi ees- ning perekonnanimi.
 2. Kliendi telefoninumber.
 3. Kliendi e-posti aadress.
 4. Kauba kohaletoimetamise aadress;
 5. Kliendi poolt saadetud kujundused, reklaamid või muud materjalid.
 6. Kliendi poolt saadetud e-kirjades või tehtud päringutes sisalduv teave.
 7. Kliendi pangakonto number.
 8. Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed.
 9. Kliendi ning PIXMILL ESTONIA OÜ vaheline infovahetus.
 10. Kliendi IP aadress.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Privaatsustingimuste nimetatud Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, Lepingute ettevalmistamise ning Veebilehe kasutamise võimaldamise eesmärgil.

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
 • E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).
 • Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu.
 • Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul: Otseturundus eesmärkidel.

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Me ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

 • Teenuse osutamisega seonduvalt isikuandmete edastamine allhankijatele või koostööpartneritele, kui andmete edastamine teeb võimalikuks teenuse osutamise.
 • Tulenevalt õiguslikust kohustusest avalikustada või jagada Kliendi isikuandmeid (eelkõige seaduses sätestatud eesmärkidel, näiteks tulenevalt kohtuotsusest või eesmärgil ennetada kuritegusid, kaitsta Kliendi elu ja tervist).
 • Teenuse osutamise täitmise tagamiseks.
 • Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse.
 • Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks. 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA KAITSE

 • Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
 • Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida PIXMILL ESTONIA OÜ kasutab teenuse osutamiseks ning tellimuste täitmiseks säilitatakse kuni 10 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Pixmill Estonia OÜ käsutusse või kuni hetkeni kuniks kõik nõuded, mis võidakse esitada nende isikuandmete pinnalt või nendega seoses, on aegunud. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.
 • Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes meie töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebilehe haldamisega seonduvalt.
 • Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib meil olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel myyk@pixmill.ee või helistades (+372) 5855 9826

Järelevalveasutus: Eesti Andmekaitse Inspektsioon

MÜÜGITINGIMUSED

E-poe eest vastutab PIXMILL ESTONIA OÜ (reg.nr.11814042), Piirimäe 3, Tänassilma, 76406 Harju maakond, Estonia

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub käibemaks ja tasu kauba kättetoimetamise eest.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Soome.

Kauba saatmise kulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 10 kalendripäeva jooksul.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.

 

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, välja arvatud VÕS § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele vastavatel juhtudel. (Nt.asja üleandmisel, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.)
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus  ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates ekirja aadressile myyk@pixmill.ee või helistada telefonil: (+372) 5855 9826

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need esmalt edastada e-posti aadressile myyk@pixmill.ee või helistada telefonil: (+372) 5855 9826

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.