PixMill ja ympäristö

ymparistomerkkiPixMill lukeutuu Suomen suurimpiin teolliseen tulostamiseen keskittyneihin yrityksiin. Suuret tuotantovolyymit tuovat mukanaan suuren vastuun tulostuksen aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä.

Meille kestävä kehitys tarkoittaa ympäristöä säästävien valintojen tekemistä jokapäiväisessä työssämme. PixMill on toiminut pitkäjänteisesti ottaakseen käyttöön mahdollisimman ympäristöystävällisiä työmenetelmiä ja materiaaleja sekä elinkaareltaan mahdollisimman pitkäikäisiä materiaaleja ja tuotteita.

Teollisen tulostamisen menetelmät ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti. Meidän valintamme on toimia yhteistyössä kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuneiden materiaali- ja laitetoimittajien kanssa, ja tarjota asiakkaillemme materiaaleja ja ratkaisuja, joilla on joko virallinen ympäristösertifikaatti tai ne on muutoin todettu pitkän elinkaaren tuotteiksi.

PixMill käyttää ainoastaan sertifioitua paperia, jonka hiilidioksidipäästöt olemme laskeneet sekä tuotannon että kuljetusten osalta. Kompensoimme kuluttamamme paperin ilmastovaikutukset sijoittamalla joka vuosi päästöjä vastaavan summan ympäristönsuojeluun. Nämä varat ohjataan lyhentämättömänä ympäristönsuojeluun, kuten koulutukseen ja puiden istutukseen.

Työmme ympäristökuormituksen vähentämiseksi jatkuu. Tulevaisuudessa haluamme ottaa käyttöön entistä tehokkaampia kierrätysmenetelmiä sekä lisätä bioperäisten ja uusiokäyttöisten tulostusmateriaalien hyödyntämistä tuotannossamme. Teemme jatkuvaa selvitystyötä bioperäisen tulostusmateriaalin keskitetyn keräämisen, uusiokäytön sekä hävittämisen tehostamiseksi.

Kestävä kehitys on tärkeä osa yrityksemme arvoja ja tapaa toimia.